קפיצה לתוכן קפיצה לתפריט הראשי קפיצה לפוטר

קיימות

הרצון להשאיר ירושה טובה לדורות הבאים

תהליך של שמירה על איזון באופן ניצול המשאבים, אופי ההשקעות והפיתוחים הטכנולוגיים בצורה הרמונית עם הסביבה.

תכנון מתוך ערכי קיימות, הוא הדרך אשר במהלכה יוצרים איזון בין העולם הכלכלי, החברתי והסביבתי תוך סיפוק צורכי ההווה, ללא סיכון יכולותיהם של הדורות הבאים.

דילוג לתוכן