קפיצה לתוכן קפיצה לתפריט הראשי קפיצה לפוטר

טביעת רגל פחמנית

טביעת רגל פחמנית מעידה על כמות פליטות גזי חממה שנפלטים ממוצר, ארגון, אדם, מדינה או אירוע

דרכים עיקריות להפחתת טביעת הרגל הפחמנית:

הראשונה היא הפחתת כמות האנרגיה אותה צורכים: שימוש במזגן יעיל יותר אנרגטית לעומת מזגן ישן שצורך אנרגיה רבה. השנייה, שינוי המקור הראשוני שאיתו אנו מייצרים חשמל – כמו החלפת תחנת הכוח הפחמית לתחנת כוח מבוססת גז טבעי או באנרגיות מתחדשות כדוגמת אנרגיה סולארית ורוח. דרך שלישת להפחתה הינה על ידי שימוש בחומרי גלם דלי פחמן בשלבי הכרייה, השינוע ואופן הטיפול הנדרש בסוף חייהן.

דילוג לתוכן