קפיצה לתוכן קפיצה לתפריט הראשי קפיצה לפוטר

סקר אנרגיה ודו"ח סינוור

מענה לדרישות החדשות במבנים

אנו עדים למאמצים רבים ולכלי מדיניות חדשים השואפים להפחית את ההשפעות הסביבתיות של מבנים. בין הבולטים ביותר הם סקר אנרגיה ודוח סינוור. שני דרישות אלו צמחו במחלקת בנייה ירוקה ואנרגיה של משרד אדריכל העיר בעיריית תל אביב, וכעת מיושמים גם במחלקות איכות הסביבה ברחבי הארץ. 

סקר אנרגיה:

עיריית תל אביב היא החלוצה בנושא ודורשת בשלבי התב"ע או העיצוב האדריכלי לבחון את ביצועי האנרגיה של הפרויקט המתוכנן. סקר האנרגיה כולל בין היתר מידול וחיזוי של צריכת האנרגיה; בחינת פוטנציאל ייצור אנרגיה בגבולות הפרויקט, וכן מסקנות תכנוניות ליישום בשלבי ההיתר וטופס 4. למסקנות הסקר משמעות מאוד גדולה על עלויות ותפקוד המבנים, ועל כן בעל חשיבות גדולה ליזם ולמתכננים. הדרישה לסקר אנרגיה אומנם החלה במשרד אדריכל העיר תל אביב, אך זלגה גם לערים השכנות כדוגמת בת ים, רמת גן ועד. 

דו"ח סינוור:

כיום, אדריכלים ויזמים משלבים אחוז גבוהה של זכוכית בחזיתות המבנים. מעבר לנראות המרשימה, לזכוכית תכונות מצויינות של אור טבעי ויצירת קשר לחות, אך גם השפעות שליליות כדוגמת סינוור וקרינה של חום לסביבה. בעת תכנון מבנים בשלב התבע, או העיצוב האדריכלי צוות התכנון עשוי להיתקל בדרישה לחיזוי רמת הסינוור המתקבל מחזיתות המבנה, ועמידה בדרישות סף הסינוור שהרשות המקומית הציבה. דו"ח סינוור בוחן את רמות הסינוור מהחזיתות ואת הפיזור שלו בסביבה וכן את הצטברות החום בסביבת המבנה. בעזרת ניתוח ההשפעות בשלבי התכנון המוקדמם, ניתן לתכנן חזית השוברת את קרינת השמש באחוזים גבוהים וכך מצמצמת באופן משמעותי את ההשפעות השליליות בסביבת המבנה.

 

הצוות ההנדסי של מחלקת תכנון וובנייה ב-KVS מייעצת ומלווה את היזמים וצוותי התכנון במקצועיות ודיוק בכדי לשפר את הביצועים הסביבתיים של הפרויקט לצד עמידה בדרישות הסביבתיות החדשות תוך מינימום עלות ומקסימום תועלת.

דילוג לתוכן