קפיצה לתוכן קפיצה לתפריט הראשי קפיצה לפוטר

בונים ביחד עתיד ירוק יותר

להגיע לטופס 4 בראש שקט ובמהירות

בנייה ירוקה או ת"י 5281 לבנייה ירוקה כבר אינן מילים זרות ליזמים, אדריכלים וצוותי התכנון בישראל. הדרישה לעמידה בתקן ישראלי לבנייה ירוקה עולה לרוב בשלבי התכנון המוקדמים ומהווה תנאי לפתיחת בקשה להיתר. על היזם לצרף לצוות התכנון יועץ לבנייה ירוקה.

היועץ לבנייה ירוקה אמון על הטמעת דרישות הת"י 5281 לבנייה ירוקה מחד, ומאידך להשיג את האישורים המתבקשים על ידי העירייה ממכוני הבדיקה החיצוניים (מכוני התעדה) בכל שלב בפרויקט בהתאמה: פתיחת בקשה; היתר תחילת עבודה; טופס 4. במילים אחרות, יועץ הבנייה הירוקה מלווה את הפרויקט לאורך כל הדרך.

הת"י 5281 לבנייה ירוקה מסווג ומותאם לשימושים השונים של המבנים (מגורים, בניינים שאינם מגורים כגון משרדים, מוסדות בריאות, מסחר, מוסדות חינוך, תעשייה, אחסון תיירותי והתקהלות ציבורית בנייני משרדים בשיטת גרעין ומעטפת). בשנים האחרונות הת"י 5281 הפך למחייב בסוגי פרויקטים מגוונים כדוגמת בניין חדש, שיפוץ, תוספת בנייה למבנה קיים, מתחמים וכדומה.

KVS מספקת שירותי ייעוץ וליווי לבנייה ירוקה לכל סוגי המבנים והפרויקטים, מהשלבים המוקדמים בפרויקט ועד לקבלת טופס 4, ועושה זאת לאור שיקולי עלות תועלת, במטרה להגדיל את הכדאיות הכלכלית של היזם תוך הגברת התועלת ביישום הבנייה המתקדמת לעמידה בתקנים.

מגמות קדימה – מדינת ישראל סימנה את סקטור הבנייה כמרכיב אסטרטגי מרכזי להשגת היעדים הלאומיים למדינה דלת פחמן, כאשר בחרה בת"י 5281 לשמש ככלי היישומי המוביל להפחתת פליטות ממבנים. אי לכך, הציפייה היא שהתקן לבניה ירוקה יהפוך מרכזי יותר בבניית מבנים, וישתדרג בקצב ליניארי. דוגמא מצויינת לכך היא הכניסה של התקן לבנייה ירוקה לתקנות התכנון והבנייה ולמעשה נעשתה מחייבת בכל ישראל. 

דילוג לתוכן