קפיצה לתוכן קפיצה לתפריט הראשי קפיצה לפוטר

לא על דו"ח האקלים לבדו

רגולציית הדו"חות כבר כאן - נא להתנהג בהתאם

בשנים האחרונות גוברת הדרישה בקרב הרשויות להערכת תנאי מיקרו אקלים בסביבות בנויות בשלבי התכנון. דרישה זו היא תולדה של מודעות גוברת להיבטים הסביבתיים המושפעים מתכנון המבנה. עיקר הדרישות המובאות על ידי הרשויות בתחום המיקרו אקלים, שמות דגש על משמעות המבנה מבחינת הצל שהוא מטיל והשפעתו על מהירות הרוח בסביבת הבניין.

הלכה למעשה, הדרישות באות לידי ביטוי בדו"ח אקלים או נספח מיקרו אקלים הנדרשים על ידי הרשויות ומתמקדים בעיקרם בשני דו"חות: דו"ח הצללות (או נספח הצללות) הבוחן את השפעת הצל של המבנה על הסביבה, ודו"ח רוחות (או נספח רוחות) הבודק את השפעת המבנה על הרוחות בסביבה לבטיחות הולכי רגל בסביבת המבנה.

דוחות מיקרו אקלים בסביבת הבנייה נדרשים כבר בשלב התב"ע. המומחים שלנו ב-KVS ילוו אתכם במטרה להעניק את המענה ההיקפי והמהיר ביותר בדרך לקבלת האישור המיוחל.

ישנם דרישות נוספות העולות תחת הכותרת "דוחות אקלים" כדוגמת סקר סינוור הבוחן את השפעות סנוור השמש מהמבנה אל הסביבה, או דוגמת דוחות רצף צל לתכנון הצללה איכותית במרחב הציבורי לטובת הולכי רגל ומיתון החום העירוני.

כלל והדו"חות נעשים על ידי אנשי המקצוע של KVS במטרה לשפר את ביצועי הפרויקט, נתינת ערך ליזם ולדיירים, וכמובן במטרה לעמוד בדרישות הרשות העירונית במקצועיות ובלוח זמנים מיטבי.

דילוג לתוכן