קפיצה לתוכן קפיצה לתפריט הראשי קפיצה לפוטר

מבנים מאופסי אנרגיה – NZEB

איך מאפסים את צריכת האנרגיה של המבנה?

המושג "מבנה מאופס אנרגיה" נעשה נפוץ יותר בקרב יזמים ומתכננים וגם בקרב קובעי המדיניות. כחלק מחוק האקלים המתגבש ומתכנית מדינית להפחתת פליטות, ניתן לראות שיעד מרכזי לעשור הקרוב הוא הקמת מבנים מאופסי אנרגיה, או מבנים כמעט מאופסי אנרגיה. דרישות ראשוניות לאיפוס אנרגיה של מבנים ניתן למצוא במכרזים ממשלתיים, מכזרי משרד הביטחון, וכן בדרישות חדשניות ל תקן LEED. 

אז מה הם בעצם מבנים מאופסי אנרגיה?

מדובר בפרויקטים אשר צריכת האנרגיה השנתית בהם היא אפס – אך איך הדבר הגיוני? אנו מחשבים זאת על ידי כימות האנרגיה הנצרכת על ידי דיירי ומשתמשי הבניין לעומת האנרגיה אשר הבניין מייצר בשטחו. במידה והצריכה שווה לייצור מתקבל מבנה מאופס אנרגיה – NZEB 

שלבים מרכזיים לאיפוס אנרגטי של מבנה הם:
1) תכנון אנרגטי פאסיבי מיטבי
2) תכנון יעיל למערכות צורכות אנרגיה של המבנה
3) חישוב צריכת האנרגיה העתידית
4) חישוב פוטנציאל ייצור אנרגיה בשטח הפרויקט
5) השוואה בין סך הצריכה השנתית לסך הייצור השנתי

היות והשטחים שבהם ניתן לייצר אנרגיה בפרויקט מוגבלים, ישנה חשיבות רבה ליכולת המבנה לצמצם את צריכת החשמל שלה מלכתחילה, בין אם זה על ידי תכנון פאסיבי ובין אם זה בעזרת התקנת מערכות יעילות מאוד באנרגיה.
איך עושים את זה? פשוט מדברים איתנו.

דילוג לתוכן