קפיצה לתוכן קפיצה לתפריט הראשי קפיצה לפוטר

שכונת בבלי החדשה

שיפור מגוון ביולוגי ושטחים מפחיתי טמפרטורה בשיטה ביולוגית

מאפיינים עיקריים

לקוח: גל נאור
סטטוס ביצוע: בניין 1 הסתיים, בניין 2 בביצוע

רקע

מגדלי מגורים בשכונת פארק בבלי החדשה הממוקמת במרכז תל אביב.
הפרויקט קיבל אישור עמידה בתקן הבנייה ירוקה ברמת שני כוכבים.

איפה הפרויקט פוגש את המומחים של KVS?

פרויקט שכונת בבלי החדשה, הינו בעל תכנון אנרגטי איכותי ביותר. הפרויקט סיפק חניות אופניים לכלל הדיירים, ומערכת למחזור מים מעיבוי המזגנים שמשקה את כל הגינה. לצד אלו, אלמנט הקיימות המרשים ביותר בפרויקט הוא הפארק העירוני המשולב בשטחי הפיתוח של המבנים התורם לאיכות חיים, צינון טמפ' ולשיפור חוסן המגוון הביולוגי המקומי. עצים בוגרים נשמרו, מאות עצים חדשים וצמחים נשתלו, ואף הוקמו מיקרו יערות במרפסות משותפות במטרה לקרב את הטבע לדיירי הקומות העליונות בבניין.

 

דילוג לתוכן