קפיצה לתוכן קפיצה לתפריט הראשי קפיצה לפוטר

מעונות (מערב) אוניברסיטת רייכמן, הרצליה

שיפור מגוון ביולוגי ושטחים מפחיתי טמפרטורה בשיטה ביולוגית

מאפיינים עיקריים

לקוח: המרכז הבינתחומי הרצליה
סטטוס ביצוע: הפרויקט מאוכלס

רקע

מבני מעונות הסטודנטים מערב הינו פרויקט המעונות הראשון של אוניברסיטת רייכמן.  הפרויקט כולל 3 מבני מעונות, כחלק אינטגרלי מהקמפוס של האוניברסיטה.

איפה הפרויקט פוגש את המומחים של KVS?

מהנדסי הקיימות של הפרויקט הציבו 3 מטרות קיימות מרכזיות בפרויקט הדגל של אוניברסיטת רייכמן:
1. צמצום טביעת הרגל הפחמנית של הפרויקט
2. צמצום עלויות התפעול של הדיירים (דוגמת מים וחשמל)
3. סביבת מגורים פסטורלית שתורמת ל-Well Being של הסטודנטים

מקסום ה- Well Being כלל בין היתר שימור עצים ברמה גבוהה, קשר רציף למרחב הקמפוס עם שטחים פתוחים ואיכותיים לרווחת הסטודנטים, חדרי לימוד, תשתיות אופניים. כל אלו אלמנטים המשדרגים חיים סטודנטיילים דלי פחמן. להשלת המהלך, שמנו דגש על שימור ושתילה של עצים וצמחיים שתקבע פחמן בפוטוסינתזה.

פעולות נוספות לצמצום המדרך הפחמני 

  • בחירת שיטת בנייה המצמצמת את כמות חומרי הבניין (בדגש על בטון) והפסולת בניין שנוצרת בתהליך הבנייה
  • תכנון אנרגטי פאסיבי של המבנים לדירוג A+ לצמצום צריכת החשמל לחימום, קירור ותאורה
  • מערך מחזור פסולת בניין ופסולת תפעולית

תובנות מיוחדות

בפרויקטים של מעונות סטודנטים מומלץ להגדיל את כמות חניות האופניים מעבר לדרישות התקן לבנייה ירוקה. 

 

דילוג לתוכן