קפיצה לתוכן קפיצה לתפריט הראשי קפיצה לפוטר

מים נקיים ותברואה

להבטיח זמינות וניהול בר קיימא של מים ותברואה לכל.

אחד מכל שלושה אנשים חיים ללא תברואה הולמת. הדבר גורם למחלות מיותרות ומוות. למרות שנעשו צעדי ענק הכוללות גישה למי שתייה נקיים, חוסר התברואה מערערת את ההתקדמות. אם אנו מספקים ציוד וחינוך במחיר סביר, בהרגלי היגיינה, אנחנו יכולים לעצור את הסבל המיותר ואת אובדן החיים.

המטרות:
6.1 מים ראויים לשתייה במחיר סביר
עד שנת 2030, להגיע לגישה אוניברסלית ושוויונית למי שתייה בטוחים ובמחיר סביר לכל.

6.2 לשים קץ לעשיית צרכים באזורים פתוחים ופתרון גישה לתברואה והיגיינה
עד שנת 2030, להשיג גישה נאותה ושוויונית לתברואה והיגיינה עבור כל ולשים קץ לעשיית צרכים באזורים פתוחים, תוך מתן תשומת לב מיוחדת לצרכים של נשים, נערות ואנשים במצבים פגיעים.

6.3 שיפור איכות המים, טיפול בשפכים ושימוש חוזר בטוח
עד שנת 2030, לשפר את איכות המים על ידי הפחתת זיהום, חיסול השלכת פסולת לא חוקית ומזעור שחרור של חומרים כימיים מסוכנים. הפחתה לפחות ב-50% של שפכים לא מטופלים ולהגדיל באופן משמעותי מיחזור ושימוש בטוח של מים מטופלים ברחבי העולם.

6.4 להגביר את יעילות השימוש במים ולהבטיח אספקת מים מתוקים
עד שנת 2030, להגדיל באופן משמעותי את יעילות השימוש במים בכל המגזרים ולהבטיח שימוש בר-קיימא באספקת מים מתוקים כדי לטפל במחסור במים ולהפחית באופן משמעותי את מספר האנשים הסובלים ממחסור במים.

6.5 יישום משולב של משאבי מים
עד שנת 2030, ליישם ניהול משולב של משאבי מים בכל הרמות, כולל באמצעות שיתוף פעולה חוצה גבולות לפי הצורך.

6.6 הגנה ושחזור מערכות אקולוגיות הקשורות למים
עד שנת 2020, להגן ולשחזר מערכות אקולוגיות הקשורות למים, כולל הרים, יערות, ביצות, נהרות, אקוויפרים ואגמים.

A6 הרחבת התמיכה בנושאי מים ותברואה למדינות מתפתחות
עד שנת 2030, להרחיב את שיתוף הפעולה הבינלאומי ותמיכה בבניית הקיבולת למדינות מתפתחות בפעילויות ובתוכניות של מים ותברואה, כולל איסוף מים, התפלה, יעילות השימוש במים, טיפול בשפכים, מיחזור ושימוש חוזר בטכנולוגיות.

B6 תמיכה בהתנהלות מקומית בניהול מים ותברואה
תמיכה וחיזוק ההשתתפות של קהילות מקומיות בשיפור ניהול המים והתברואה.

בישראל
ישנן מספר טכנולוגיות ישראליות המנגישות סניטציה, מים והגיינה למדינות המתפתחות. אחת החברות אימפקט המובילות בתחום היא SOAPY, “מצילים חיים באמצעות היגיינה חכמה”, טכנולוגיה ישראלית המעודדת שטיפת ידיים בתנאים בהם יש היעדר גישה למים זורמים. החברה זכתה בשנה האחרונה בפרסים רבים ואף ייצגו בגאווה את ישראל בAIPAC ובאו”ם. מוזמנים להציץ פה לפרטים

בהקשר הישראלי שווה גם להזכיר את Pears Challenge שמובילים את תכנית WASH – Water, Sanitation and Hygiene Solutions for Humanitarian Settings לקידום פתרונות מים והגיינה ותומכים ביזמים רבים.

דילוג לתוכן